Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym

Usługi zintegrowane

Grupa Polsat to unikalne portfolio produktów i usług, obejmujące:

 • płatną telewizję,
 • mobilną telefonię,
 • transmisję danych i szerokopasmowy mobilny Internet,
 • jak również szeroką gamę usług komplementarnych, takich jak: 
  • usługi VOD,
  • PPV,
  • Multiroom,
  • serwisy online wideo,
  • telewizja mobilna.

Zgodnie z założeniami strategii, nasze działania marketingowe i sprzedażowe ukierunkowane są zarówno na dosprzedaż pojedynczych produktów i usług (cross-selling) do połączonych baz klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, jak i na sprzedaż naszej zintegrowanej oferty.

Polski rynek usług zintegrowanych cechuje niski poziom rozwoju. Według badań Komisji Europejskiej nasycenie usługami zintegrowanymi w Polsce jest istotnie niższe niż średnia dla Unii Europejskiej1. Jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowania polskich konsumentów usługami łączonymi, co znajduje odzwierciedlenie w doskonałych wynikach sprzedaży naszej oferty zintegrowanej smartDOM.

 

1 Źródło: European Comission, Digital Agenda Scoreboard     

Wierzymy, że dzięki unikalnemu połączeniu usług płatnej telewizji satelitarnej z usługami telekomunikacyjnymi, w szczególności dostępem do mobilnego szerokopasmowego Internetu w technologii LTE o najszerszym zasięgu i najszybszym transferze danych, będziemy w stanie wykorzystać potencjał wzrostu polskiego rynku usług łączonych. Zwiększanie liczby usług na jednego klienta umożliwia nam kreowanie wzrostu średniego przychodu od klienta (ARPU) i stanowi skuteczne narzędzie lojalizacji klienta.

Internet LTE

Według wyników badania przeprowadzonego przez UKE w grudniu 20152 roku oferujemy najszybszy internet mobilny na rynku. Stale rozwijamy naszą infrastrukturę w celu zwiększenia zasięgu naszej sieci LTE oraz prędkości transmisji danych. Internet LTE, dzięki swoim właściwościom technicznym oraz parametrom jakościowym, z powodzeniem zastępuje w Polsce Internet stacjonarny, będąc jednocześnie odpowiedzią na coraz wyższe wymagania konsumentów i rosnące możliwości oferowane przez sieć. Dodatkowo posiada atut mobilności, który jest istotny dla dużej części konsumentów.

Wraz z rozwojem infrastruktury radiowej oraz urządzeń przenośnych przystosowanych do jego odbioru, Internet LTE zrewolucjonizuje nie tylko rynek usług dostępu do Internetu, ale także dystrybucji treści programowych. Dlatego oferowane przez nas usługi szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu LTE, w tym również usługi transmisji danych, pozwolą nam na wzrost bazy klientów zarówno niezależnej usługi, jak i usług zintegrowanych.

Najszybszy Internet mobilny na rynku, rozwój infrastruktury i duża popularność urządzeń przenośnych daje duży potencjał rozwoju tego obszaru naszej działalności.

2 Źródło: uke.gov.pl, Raport z badań jakości usług telefonii mobilnej  

Grupa Polsat agregatorem i dystrybutorem treści

Obecnie atrakcyjne treści oraz szerokie spektrum usług Grupy Polsat są dostarczane drogą satelitarną (DTH), w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), technologiami mobilnymi 3G i LTE – na wszystkie urządzenia klientów – od odbiorników TV, przez komputery osobiste, po tablety i smartfony.

Uważnie śledzimy ewolucję oczekiwań naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, by zaspokoić ich rosnące potrzeby. Dzięki migracji do standardu kompresji MPEG4 możemy zaoferować naszym obecnym i potencjalnym klientom szerszą ofertę programów przy jednoczesnej, znaczącej poprawie jakości przekazywanego sygnału.


Wraz z rozwojem rynku i technologii, znacznie poszerzył się wybór urządzeń, na które można produkować i dystrybuować treści telewizyjne. W szybkim tempie rośnie liczba posiadanych przez konsumentów urządzeń mobilnych: laptopów, tabletów i smartfonów. Jest to perspektywiczny segment rynku dla usług telewizyjnych. Możliwość rozwoju rynku widzimy także w dużej grupie polskich gospodarstw domowych posiadających więcej niż jeden odbiornik telewizyjny, a także w segmencie klientów z niskim ARPU.

Perspektywy rozwoju segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

Jesteśmy jedną z dwóch wiodących prywatnych grup telewizyjnych i wiodącym nadawcą w Polsce, pod względem udziału w oglądalności i udziału w rynku reklamy.

Na podstawie danych SMG Poland (dawniej SMG Starlink) szacujemy, że w 2015 roku zdobyliśmy 26% (wzrost r/r o 0,9 p.p.) w wartym blisko około 4 mld zł polskim rynku reklamy telewizyjnej.

Udział w oglądalności kanałów tematycznych stale wzrasta wraz z dalszym procesem fragmentaryzacji polskiego rynku telewizyjnego. Możemy wykorzystać to rozdrobnienie poprzez wzmocnienie naszej szerokiej oferty kanałów dla całej rodziny, poszerzenie i umocnienie sieci dystrybucji na platformach operatorów kablowych i satelitarnych w tym również poprzez nasz segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych, w ramach, którego zarządzamy największą platformą płatnej telewizji w Polsce. Obecnością na wszystkich znaczących platformach satelitarnych i dystrybucją poprzez sieci telewizji kablowych staramy się przyczynić do dalszego wzrostu udziału w oglądalności naszych kanałów przychodów abonamentowych. Obecnie portfolio kanałów tematycznych Grupy składa się z 32 stacji.

Podążając za globalnymi trendami zmian w konsumpcji mediów, dynamicznym rozwojem i coraz bardziej powszechnym dostępem urządzeń mobilnych, realizujemy naszą strategię mającą na celu jak najszerszą dystrybucję treści przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń i technologii. Dlatego też chcemy monetyzować nasz kontent również poprzez dystrybucję w telewizji internetowej IPLA, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach (komputery/laptopy, tablety, smartfony, telewizory z dostępem do Internetu, dekodery, konsole do gier), jak i pod względem oferowanego kontentu. IPLA jest także wiodącą platformą pod względem liczby użytkowników oraz czasu spędzonego przez jednego użytkownika na oglądaniu wideo.

W styczniu 2016 roku rozpoczęliśmy również współpracę z Ringier Axel Springer Polska w zakresie dystrybucji ekskluzywnych materiałów wideo o tematyce sportowej, produkowanych przez stacje sportowe Telewizji Polsat i telewizję internetową IPLA, na portalu Onet i w serwisach sportowych Onet-RASP w celu szerszej dystrybucji naszego kontentu. Uważamy również, że dzięki możliwym synergiom w ramach największej w Polsce zintegrowanej grupy medialno telekomunikacyjnej w obszarach takich jak np. zakup kontentu, dystrybucja, sprzedaż, marketing, jesteśmy w stanie wzmacniać naszą pozycję na rynku nadawania i produkcji telewizyjnej.