Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego, którym podlega Spółka

W 2015 roku Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW („DPSN”), będącym załącznikiem do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, zmienionym następującymi uchwałami Rady Giełdy: nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku oraz nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (zmiany wprowadzone w 2012 roku weszły w życie 1 stycznia 2013 roku). 

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy spółka przekazała do publicznej wiadomości informacje na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pełne oświadczenie za 2015 rok: