Cyfrowy Polsat na rynku kapitałowym

Akcje Cyfrowego Polsatu

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku.

Poniższa tabela prezentuje charakterystykę wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

SeriaLiczba akcjiRodzajLiczba głosów na Walnym ZgromadzeniuWartość nominalna /PLN
A 2.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 5.000.000 100.000,00
B 2.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 5.000.000 100.000,00
C 7.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 15.000.000 300.000,00
D 166.917.501 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 333.835.002 6.676.700,04
D 8.082.499 Zwykłe na okaziciela 8.082.499 323.299,96
E 75.000.000 Zwykłe na okaziciela 75.000.000 3.000.000,00
F 5.825.000 Zwykłe na okaziciela 5.825.000 233.000,00
H 80.027.836 Zwykłe na okaziciela 80.027.836 3.201.113,44
I 47.260.690 Zwykłe na okaziciela 47.260.690 1.890.427,60
J 243.932.490 Zwykłe na okaziciela 243.932.490 9.757.299,60
Razem 639.546.016   818.963.517 25.581.840,64
w tym: 179.417.501 Imienne 358.835.002 7.176.700,04
216.196.025 W obrocie giełdowym 216.196.025 8.647.841,00

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł i składa się z 639.546.016 akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi obecnie 818.963.517.

Aktualna struktura akcjonariatu znajduje się na stronie

Zmiany w strukturze własności zostały opisane na stronie.

Podstawowe dane o akcjach w obrocie giełdowym

data pierwszego notowania 6 maja 2008 r.
składowa indeksów WIG,WIG20, WIG30, WIG-MEDIA
rynek podstawowy
system notowań Ciągły
sektor Media
 
International Securities Identification Number (ISIN) PLCFRPT00013 (1)
 
Kody identyfikacyjne Cyfrowego Polsatu  
GPW CPS
Reuters CYFWF.PK
Bloomberg CPS:PW

(1) Akcje dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW

Akcje Cyfrowego Polsatu na giełdzie w 2015 roku

  20152014
Cena akcji na koniec roku PLN 20,88 23,50
Najwyższa cena w roku PLN 26,05 27,80
Najniższa cena w roku PLN 20,43 18,73
Średnia cena w okresie PLN 23,91 22,86
       
Średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 10.585 9.966
Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 444.522 439.978
       
Liczba akcji na koniec roku sztuk 639.546.016 639.546.016
Liczba akcji w obrocie giełdowym sztuk 216.196.025 216.196.025
Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 13.353.721 15.029.331

Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu od debiutu na GPW (PLN)

Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji, która na koniec 2015 roku wyniosła 13,4 mld zł, jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

[gwtwidget|SeriesFromGrid;2|53|xlsxid=chart;GridId=Capitalization_Tab][gwtwidget|Chart_D;2|50|xlsxid=chart;LabelFormatter=#,##0.0##;Height=400;MarginBottom=80;MarginRight=50;PointWidth=40;Type=COLUMN;LabelEnabled=false;LabelEnabled_Column=true;Colors=#BFBFBF;LastColumnColor=#F7A833]

Rekomendacje analityków

Biura maklerskie pokrywające spółkę:

LokalneZagraniczne
 • Dom Maklerski BDM S.A.
 • Dom Maklerski BOŚ S.A.
 • Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 • Dom Maklerski mBanku S.A.
 • Dom Maklerski PKO BP S.A.
 • Trigon Dom Maklerski S.A.
 • IPOPEMA Securities S.A.
 • Pekao Investment Banking S.A.  
 • Citigroup Global Markets Inc.
 • Deutsche Bank Securities S.A.
 • ERSTE Group Research
 • Goldman Sachs
 • Haitong Bank S.A.
 • ING Securities S.A.
 • Raiffeisen Centrobank AG
 • UBS Investment Bank
 • Wood&Company
 • Patria Finance a.s.
 • Berenberg

Rekomendacje dla akcji Cyfrowego Polsatu wydane w 2015 roku

Data InstytucjaRekomendacjaCena docelowa(PLN)
18 grudnia ING Securities S.A. Trzymaj 23,20
15 grudnia DM PKO BP S.A    Kupuj 26,60
15 grudnia Goldman Sachs Neutralnie 23,60
15 grudnia Haitong Bank S.A. Kupuj 26,10
11 grudnia IPOPEMA Securities S.A. Kupuj 27,20
3 grudnia DM mBanku S.A. Redukuj 22,10
15 listopada Deutsche Bank Securities S.A. Trzymaj 27,00
27 października Citigroup Global Markets Inc. Neutralnie 25,80
26 października Dom Maklerski BDM S.A. Trzymaj 24.21
19 października Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kupuj 32,00
16 października ING Securities S.A. Trzymaj 26,30
16 października Trigon Dom Maklerski S.A. Kupuj 28,30
2 września Wood&Company Kupuj 28,70
27 sierpnia Goldman Sachs Neutralnie  24,80
22 lipca Dom Maklerski BOŚ S.A Trzymaj 25,00
21 lipca Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 28,50
lipiec ING Securities S.A. Kupuj 27,00
15 lipca Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.(1) Kupuj 28,00
8 lipca Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kupuj 31,50
25 maja DM PKO BP S.A. Trzymaj 27,90
7 maja ERSTE Group Research Kupuj 30,00
22 kwietnia Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kupuj 31,70
21 kwietnia Goldman Sachs Neutralnie 26,10
26 marca Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 30,00
11 marca Goldman Sachs Neutralnie 25,80
12 marca Trigon Dom Maklerski S.A. Kupuj 28,30
9 marca UBS Investment Bank Kupuj 28,00
18 lutego Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 29,00
17 lutego Goldman Sachs Neutralnie 27,30
11 lutego Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kupuj 31,10
10 lutego ERSTE Group Research Trzymaj 26,00
2 lutego Trigon Dom Maklerski S.A. Kupuj 28,80
19 stycznia IPOPEMA Securities S.A. Kupuj 26,70
19 stycznia Dom Maklerski BDM S.A. Redukuj 20,11
16 stycznia Deutsche Bank Securities S.A. Trzymaj 26,00

Rekomendacje dla akcji Cyfrowego Polsatu wydane w 2016 roku do 26 lutego 2016 roku

DataInstytucjaRekomendacjaCena docelowa (PLN)
11 lutego Dom Maklerski BDM S.A.  Akumuluj 24,65
9 lutego  IPOPEMA Securities S.A.  —Kupuj 24
2 lutego DM mBanku S.A. Trzymaj 22,1
20 stycznia  Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 26,5
13 stycznia Deutsche Bank Kupuj 26

 (1) Obecnie Haitong Bank S.A.

Pełna lista rekomendacji wydanych w 2016 roku po okresie raportowania jest dostępna na stronie

Struktura rekomendacji na dzień 26 lutego 2016 roku

[gwtwidget|SeriesFromGrid;3|50|xlsxid=chart;GridId=Recommendations_Tab]

[gwtwidget|Chart_D;3|50|Height=600;MarginBottom=80;MarginRight=40;PieInnerSize=0;PieInnerSize=120;Colors=#bfbfbf§#f7a833;Type=PIE_COLUMNGROUP;LabelEnabled=true;LabelEnabled_Pie=true;TitleEnabled=false;ChartPieWidthDim=800;ChartPieHeightDim=400]

Cena docelowa na 26 lutego 2016 roku [PLN] 

 • minimalna      22,1
 • maksymalna  32,0
 • średnia          26,3

Bliski dialog z rynkiem kapitałowym

Celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji uczestniczymy w konferencjach z inwestorami, organizujemy liczne spotkania indywidualne, roadshow zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Ponadto, co kwartał, po publikacji wyników, organizujemy cykliczne spotkania z inwestorami i analitykami rynku akcji oraz telekonferencje z przedstawicielami władz Spółki. Oba wydarzenia mają charakter otwarty.

W komunikacji z rynkiem kapitałowym kierujemy się nadrzędną zasadą transparentności i równego dostępu do informacji. Z tego też powodu wdrożyliśmy zasadę ograniczenia komunikacji przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady przedstawiciele Spółki nie prowadzą rozmów i nie uczestniczą w spotkaniach z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych. Zasada ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie równego dostępu do informacji o Spółce przed publikacją naszych wyników finansowych.

Ponadto w naszej komunikacji korzystamy z takich narzędzi jak dedykowana inwestorom strona internetowa, newslettery elektroniczne, RSS, cykliczne biuletyny informacyjne na temat zarówno bieżących wydarzeń w Spółce jak i branży (przegląd prasy), a także z przypomnieniem o najważniejszych wydarzeniach w Spółce.

Polityka zmniejszania zadłużenia i wypłaty dywidendy

Strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest zmniejszenie poziomu zadłużenia netto grupy poniżej 1,75x

Do końca 2016 roku Zarząd Spółki przedstawi szczegółowe parametry nowej polityki dywidendy, zakładającej powrót do regularnych wypłat części wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku (z zysków za 2016 rok)

Historia podziału zysku

(1) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku.
(2) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku.
(3) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 roku.
(4) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2015 roku
(5) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Wykres kursu akcji

   


[gwtwidget|StockSelectorRB;1|51|xlsxid=stock;StocksId=POLSAT_Historical;FetchOnCreation=true]
[gwtwidget|Chart_C;1|51|xlsxid=stock;ChartWidthDim=850;ChartDim=450;ChartIndicatorDim=75;ChartSpaceDim=15;ChartFooterDim=100;ChartHeaderDim=5;MarginLeft=150;MarginBottom=20;YAxisLabelOffset=50;NewsOnChart=false;FetchOnCreation=false;NewsDisableOnCompare=true;YLabelCompare=YLabelCompare;MaxPadding=1]
[gwtwidget|ChartTypeSetting;1|51|xlsxid=stock;WidgetType=DORALISTBOX;TypeLinear=true;TypeCandlestick=true;TypeOhlc=true;TypeArea=false;TypeColumn=false;TypePie=false;TypePieColumnGroup=false;TypeColumnStack=false;PopupClass=ChartTypePopup;PopupLeftOffset=19;PopupTopOffset=48;SelectorContainerWidth=94px;DefaultChartType=LINEAR]
[gwtwidget|IndicatorSetting;1|51|xlsxid=stock;Visible=true;VOLUMEEnabled=true;MOMENTUMEnabled=true;RSIEnabled=true;MACDEnabled=true;STOCHASTICEnabled=true;ROCEnabled=true;BOLLINGEREnabled=true;SMAEnabled1=false;SMA2Enabled=false;ReloadButtonEnabled=false;ColumnNumber=2]
[gwtwidget|IndicatorSetting;11|51|xlsxid=stock;Visible=true;VOLUMEEnabled=false;MOMENTUMEnabled=false;RSIEnabled=false;MACDEnabled=false;STOCHASTICEnabled=false;ROCEnabled=false;BOLLINGEREnabled=false;SMA1Enabled=true;SMA2Enabled=true;ReloadButtonEnabled=false]
[gwtwidget|StockCompareSelector;1|51|xlsxid=stock;FreeAlignment=true;MultipleSelection=true;DoraCheckBox=true;StocksId=WIG_Historical§WIGMEDIA_Historical§TVN_Historical§ORANGE_Historical§WIGTELKOM_Historical]
[gwtwidget|SeriesSelector;1|51]