Raport Roczny za 2015 r.

fot. APA Wojciechowski
Grupa Cyfrowy Polsat
Raport Roczny
2015
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
„Przede wszystkim cieszę się, że proces konsolidacji Grupy postępował zgodnie z planem i założeniami. Nastąpiła już niemal całkowita integracja operacyjna, organizacyjna i strukturalna Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, dzięki czemu Grupa będzie mogła skupić się już wyłącznie na realizacji strategii i celów biznesowych.”
List Prezesa Zarządu
„Realizowana od lat z ogromną konsekwencją strategia rozwoju naszej Grupy pozostaje niezmienna. Naszym głównym celem, poza regularnym rozwojem produktów i usług – zgodnie z trendami rynkowymi i nowymi potrzebami użytkowników, jest utrzymanie pozycji lidera rynku rozrywki
i telekomunikacji.”
Największa grupa medialno-telekomunikacyjna
w Europie Środkowo-Wschodniej o kapitalizacji 13,4 mld zł
Nasze liczby
16,5 mln aktywnych usług
12,6mln usług kontraktowych
5,9mln klientów kontraktowych
1,0mln klientów programu smartDOM
3,0 mln całkowita liczba RGU posiadanych przez klientów programu
87,3PLN przychód na jednego klienta
4,3 mln Średnia miesięczna liczba użytkowników serwisu IPLA
1,8 mln użytkowników Internetu LTE
96,8% Polaków w zasięgu internetu LTE
24,6% udział w oglądalności (kanał główny i kanały tematyczne Grupy Polsat)
26,0% udział w rynku reklamy TV
Główne cele 2015
Wzrost liczby RGU kontraktowych implikujący wzrost ARPU klientów kontraktowych
Wzrost oglądalności kanałów Polsatu oraz bardzo dynamiczny wzrost przychodów reklamowych
Utrzymanie wysokich marż, zmniejszenie zadłużenia oraz poprawa poziomu FCF
Realizacja synergii operacyjnych i przychodowych
Wyniki finansowe
przychody 9,823 mln zł
EBITDA 3,685 mln zł
wolne przepływy pieniężne 1,305 mln zł po spłacie odsetek od kredytów i obligacji
marża EBITDA 37,5%
dług netto /EBITDA 2,84
zysk netto 1 163,4 mln zł
Kalendarium 2015
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paź
Lis
Gru

Polkomtel podpisał umowę z firmą Ericsson na wdrożenie nowej platformy Next Generation IN-Prepaid oraz utrzymanie istniejącej platformy NGIN-Postpaid.

Cyfrowy Polsat przeszedł na nowoczesny system kompresji sygnału w standardzie MPEG-4.

Ruszył nowy portal informacyjny www.polsatnews.pl

Cyfrowy Polsat i sieć Plus przywróciły promocję: drugi produkt za połówkę, trzeci nawet za złotówkę, w ramach programu smartDOM.

Grupa Polsat odebrała nagrodę dla programu smartDOM. Srebro w kategorii Telekomunikacja za wspólną kampanię Oszczędzanie przez dodawanie otrzymały Cyfrowy Polsat i Plus.

UKE ogłosił wyniki Aukcji LTE, w której Polkomtel wygrał w licytacji 4 bloki częstotliwości z zakresu 2600 MHz za łączną kwotę 155,7 mln zł.

Polkomtel złożył wnioski o rezerwację częstotliwości z zakresu 2600 MHz.

W 2015 r. aplikacja największej telewizji internetowej IPLA na system operacyjny Android przekroczyła liczbę 5 milionów pobrań

Dnia 8 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Tobiasowi Solorzowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, natomiast Panu Tomaszowi Gillner-Gorywodzie, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu powierzyła funkcję Członka Zarządu. Ponadto Rada powołała z dniem 1 marca 2016 roku na stanowisko Członka Zarządu Panią Agnieszkę Odorowicz.

Nowy kanał satelitarny Grupy Polsat – Polsat 1, adresowany do Polaków mieszkających za granicą.

Cyfrowy Polsat umożliwia swoim klientom zakup oferującego telewizyjne treści premium serwisu HBO GO wraz z Internetem LTE.

27 lutego 2015 roku Telewizja Polsat Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Radio PIN S.A.

W marcu wystartował nowy serwis korporacyjny Grupy www.grupapolsat.pl

Od marca klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu, jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z Internetu w technologii LTE na częstotliwości 800 MHz.

W 2015 roku Telewizja Polsat nabyła szereg praw do transmisji wydarzeń sportowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję.

Decyzją Zarządu GPW dnia 20 kwietnia 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzono 243.932.490 akcji serii J Spółki.

Do Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu dołączyły spółki Teleaudio Dwa oraz InterPhone Service.

Grupa Polsat dokonała dodatkowej spłaty części kredytu terminowego spółki Polkomtel w wysokości 600 mln zł.

Plus wprowadził dla wszystkich swoich klientów technologię HD Voice na terenie całego kraju.

Do listy kanałów dostępnych na naszej platformie dołączyły kanały tematyczne z portfolio TVN w jakości HD: TVN 24 HD, TVN Turbo HD, TVN Style HD oraz TVN Fabuła HD.

Z myślą o potrzebach osób niesłyszących, IPLA rozwinęła funkcję udostępniania napisów i poszerzyła bibliotekę materiałów z napisami o kolejne propozycje z oferty Telewizji Polsat.

Polkomtel i Ericsson wspólnie przeprowadziły test agregacji trzech pasm częstotliwości w standardzie LTE-Advanced i uzyskały aż 450 Mb/s prędkości pobierania danych.

Grupa dokonała przedterminowej spłaty części kredytu terminowego spółki Cyfrowy Polsat w wysokości 1 mld zł.

21 lipca 2015 roku Cyfrowy Polsat podał informację o przeprowadzeniu emisji jednego miliona niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej jednego miliarda złotych.

Plus przeprowadził kampanię reklamową z udziałem siatkarskiej reprezentacji Polski, Mistrzów Świata w piłce siatkowej mężczyzn.

Telewizja Polsat dysponuje nowoczesną halą zdjęciową przeznaczoną do produkcji widowisk telewizyjnych.

Plus, jako pierwszy operator mobilny w Polsce, umożliwił swoim klientom zakup dostępu do serwisu HBO GO z abonamentem za telefon komórkowy z Internetem lub abonamentem Internetu LTE.

Sieć Plus, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, zaoferowała we wrześniu klientom usługę dostępową z zakresu telemedycyny Ja+Zdrowie.

Po raz drugi, Grupa Polsat została wyróżniona przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney w rankingu Best Managed Companies in Central & Eastern Europe 2015.

Cyfrowy Polsat i ADB nawiązały współpracę w celu wspólnego rozwoju rozwiązań i nowoczesnych usług telewizyjnych.

Plus, jako pierwszy operator mobilny na rynku, udostępnił do testów nowatorskie rozwiązanie Wi-Fi Calling dające możliwość prowadzenia rozmów głosowych wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci Wi-Fi.

  • Płatna telewizja
  • Wideo online
  • Telekomunikacja, telefonia i internet
  • Usługi zintegrowane (smartDOM)
  • Nadawanie i produkcja telewizyjna

Płatna telewizja

Udział w rynku 60% udział w rynku DTH
w Polsce
Aktywne usługi 4,5 mln w tym: 940 tys. usług Multiroom HD

Wideo online

IPLA ponad 5 milionów pobrań w Google Play
Użytkownicy IPLA średnio 4,3 mln miesięcznie w 2015 roku

Telekomunikacja, telefonia i internet

Telefonia komórkowa 10,1 mln aktywnych usług telefonii
Usługi kontraktowe 6,5 mln
Usługi przedpłacone 3,6 mln
Smartfony stanowią 88% telefonów sprzedawanych w Plusie
Zasięg LTE Grupy Polsat 96,8% populacji Polski
Internet mobilny 1,8 mln użytkowników

Usługi zintegrowane (smartDOM)

smartDOM 1 mln klientów programu w 2015 roku
Z oferty zintegrowanej korzysta 17% klientów Grupy

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udział w oglądalności 24,6% kanał główny i kanały tematyczne w 2015 roku
Reklama 26% udział  Grupy w rynku reklamy telewizyjnej